Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för jobtechgig.se

Arbetsförmedlingen är ägare till den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen, oavsett behov. Här redogör vi hur jobtechgig.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. I avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt listar vi kända brister i tillgänglighet.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

(länk)Lämna synpunkter på digital tillgänglighet [jobtechdev@arbetsformedlingen.se]

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och berätta det.
(Länken är https://www.digg.se/tdosanmalan)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att webbplatsen har brister som inte följer lagkraven.

  • De brister som finns kommer inte att åtgärdas eftersom webbplatsen kommer att avvecklas inom kort.
  • Det finns problem med hur webbplatsen är uppbygg och det påverkar hur skärmläsaren fungerar.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av jobtechgig.se

Hur vi jobbar med digital tillgänglighet

Vi strävar efter att Arbetsförmedlingens webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett behov eller funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. (Länken är https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/1-utga-fran-wcag-2-1-niva-aa/)

Ett arbete pågår för att se över Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer. För att ge våra medarbetare rätt förutsättningar och kunskap om digital tillgänglighet lägger vi stort fokus på att utbilda dem som utvecklar våra digitala tjänster.