Robin Szekely är grundare av gigplattformen TaskRunner som tillhandahåller olika typer av ”handymen” till både privatpersoner och företag.

Beskriv kortfattat vem du är.

Jag grundade den snabbväxande tjänsten TaskRunner.se för 5 år sedan. Tjänsten är ledande inom segmentet Handyman on-demand inom gigekonomin i Sverige.

Hur skulle du beskriva gigekonomin med egna ord?

Effektiv resursallokering som numera även fungerar på små transaktioner mellan människor. Lite mjukare sagt – få hjälp av rätt person på rätt plats utan onödiga mellanhänder.

För den som jobbar inom gigekonomin är det ett flexibelt sätt att jobba och slippa den administration som kommer med att driva en egen firma.

Vad har du för koppling till gigekonomin? Beskriv vad du jobbar med.

Jag är grundare av TaskRunner.se och jobbar numera med att bygga upp partnerskap där TaskRunner pluggar in sig mot större företag som vill erbjuda sina kunder tjänster.

TaskRunners roll på marknaden är att se till så att du ska kunna få en händig person till ditt hem eller kontor inom 1 timme. Dessa Runners kan hjälpa dig med att skruva ihop den där IKEA-garderoben du köpt men inte hinner sätta ihop eller att få upp den där gardinstången på väggen eftersom du inte har en slagborr. Vi har idag 15 000 s.k. Runners som finns tillgängliga i hela Sverige och svarar på i snitt 3 minuter. Vi hjälper dagligen cirka 60 personer med olika uppdrag runtom i landet och vi växer i rask takt.

Hur använder man som “giggare” din tjänst/plattform?

Man utför uppdrag såsom IKEA-montering, bärhjälp, fästa TV/gardinstång på väggen, trädgårdsarbete etc. – både åt privatkunder och företag. Som giggare får du in uppdrag via vår plattform. Efter avslutade gig samlads dina betyg och omdömen på din profil.

Vilka faktorer ser du har orsakat att vi befinner oss i en gigekonomi idag?

Ny teknik som möjliggör ”trust” och ny teknik som möjliggör extremt låga transaktionskostnader. Sedan finns även en global trend som pekar på en allt mer rörlig arbetsmarknad där fler frilansar och där vi har färre långa anställningar.

Handyman via taskrunner

Kan du ge exempel på hur gigekonomin har en positiv inverkan på samhället?

Den tillgängliggör flera och helt nya jobb samt skapar en effektivitet och transparens på marknaden. För att ta ett exempel så är giggen en bra och nödvändig språngbräda till ett nytt liv för många nyanlända i Sverige. Med jobb kommer inkomst, självförtroende, erfarenhet, kontakt med samhället samt referenser.

Kan du ge exempel på hur gigekonomin kan ha en negativ inverkan på samhället?

Den är så pass ny att existerande regelverk inte passar in ännu och detta kan skapa förvirring och missförstånd för användare såväl som för myndigheter. Gigekonomin behöver regleras på samma sätt som den traditionella arbetsmarknaden regleras. Detta med syftet att ge individen en starkare ställning och försvara denne från att bli utnyttjad.

Det kommer alltid finnas onda krafter som försöker utnyttja personer i en svagare ställning. Det existerar redan idag i traditionella anställningar, särskilt inom branscher som exempelvis städbranschen och taxinäringen. Men det ser man gärna mellan fingrarna på.

För att gigekonomin ska kunna växa fram på ett hållbart sätt i Sverige – vad ser du behöver hända?

Tydlighet mot marknaden dvs. mot de som utför tjänster och de som köper tjänster. Just nu finns en otydlighet i vad man får göra och vad som ligger i en gråzon. Om tydliga regler sätts så kommer användandet att öka och därmed kommer också fler arbetstillfällen att skapas.

Det är även viktigt med tydlighet för de fåtal företag som bygger upp plattformar och verksamheter inom gigekonomin. Vi behöver förutsägbarhet för att kunna planera framåt i tiden och kunna ta risker. Jag är däremot helt övertygad om att detta kommer. Det är inte första gången nya innovationer hotar dominerande krafter på marknaden och tids nog tagit över, det är bara att se bakåt i historien.

Vilka nya yrken tror du kommer att utvecklas som ett resultat av gigekonomin?

Jag tror att fler typer av serviceyrken kommer att växa fram och att servicesamhället i stort kommer att växa i Sverige. Fler enkla jobb kommer tillgängliggöras. Med det sagt, jag tror inte att helt nya yrkesroller nödvändigtvis kommer att födas.

Vilka skills/kompetenser tror du kommer efterfrågas på gigekonomi-marknaden framåt?

Jag tror som sagt att enkla jobb kommer växa fram i samband med att gigekonomin tar fart på allvar.

Globalt så har redan alla uppgifter som kan skötas oberoende av var du fysiskt befinner dig fått enormt genomslag. Till exempel uppgifter inom programmering, bildredigering, copywriting, filmproduktion mm.