Robin Söderström är skaparen bakom WhereUare – en jobbplattform som riktar sig till digitala nomader/distansarbetare/giggare. Genom 500+ intervjuer har han fått ta del av en gemensam drivkraft, och det är att man som svensk arbetstagare vill känna sig fri och kunna testa på flera olika typer av uppdrag. Idag bedriver han sitt företag från San Sebastián i Spanien.

Beskriv kortfattat vem du är.

Jag är 28 år och född samt uppvuxen i Södertälje. Sedan 2 månader tillbaka bor jag i San Sebastián (Spanien) med min flickvän (som kommer härifrån) och njuter av folket, maten & livet. Blir bland annat några besök på Anoeta Stadium för att se Real Sociedad och svenske Alexander Isak spela.

Hur skulle du beskriva gigekonomin med egna ord?

Jag skulle säga att gigekonomin är en motreaktion på gamla hierarkier och tillvägagångssätt kombinerat med ny teknologi.

Det är många av oss som har växt upp och fått lära oss att kunskap inte är lika med ett ouppdaterat uppslagsverk från tidigt 80-tal – istället har vi lärt oss att all världens (och uppdaterad) information finns en snabb googling bort. Detta har format en ”go get it” generation som i sin tur skapat en vana hos individer till att hitta egna vägar och egna lösningar på problem. Och därmed kommit till att även börja sätta egna villkor i arbetslivet.

Vad har du för koppling till gigekonomin? Beskriv vad du jobbar med.

Jag är skaparen bakom WhereUAre som är en jobbplattform för uppdrag/gig som kan skötas på distans.

Sedan 2017 har vi på WhereUAre pratat med/intervjuat över 500 (!) Svenskar som velat arbeta på distans. Många av dessa lyfter upp en och samma anledning och det är att dom vill känna sig “fria” och kunna testa på flera olika typer av uppdrag. Och sen ser de att många av dessa gig faktiskt finns och/eller kan göras på distans (på en plats de faktiskt vill befinna sig på).  Andra har sökt sig till gig eller distansjobb för att det ibland är enda alternativet eftersom det lokala utbudet av jobb inte är intressant eller möjligt att komma in på.

Robin Söderström vandrar i Berglandskap

Hur använder man som “giggare” din tjänst/plattform?

Vår jobbplattform kan nog enklast beskrivas som en version av Blocket-jobb, Indeed eller Monster fast med tydlig inriktning på distansarbete. Man kan antingen söka ett distansjobb/giggjobb direkt via jobbplattformen eller registrera sitt CV och kontaktuppgifter i plattformen och välja att följa en särskild jobbkategori man är intresserad av. Om man väljer det senare får man ett nytt mail varje gång ett nytt uppdrag kommer upp inom den eller de kategorier man valt att följa. På det sättet undviker du att missa en jobbmöjlighet.

Vilka faktorer ser du har orsakat att vi befinner oss i en gigekonomi idag?

Lite som jag var inne på tidigare så tror jag att vi har växt upp med en teknologi som inte matchar med hur företagskulturer och hierarkier tidigare varit uppbyggda. Bristen på flexibilitet är en gemensam nämnare.

Kan du ge exempel på hur gigekonomin har en positiv inverkan på samhället?

Jag är övertygad om att det bidrar till ett bättre kunskapsutbyte mellan företag och väldigt kompetenta konsulter.

Sen att ge människor större frihet att styra en så stor och vital del av livet som arbetet trots allt är, ser jag som bara positivt. Om vi nu ska arbeta tills vi är 70+ år så bör det också vara en hållbar arbetsmiljö för att det ska vara möjligt.

Kan du ge exempel på hur gigekonomin kan ha en negativ inverkan på samhället?

En nackdel med gig kan vara bristen på kontinuitet och tålamod som krävs i vissa branscher för att verkligen behärska sitt yrke och/eller sina arbetsuppgifter. Tålamodet hos arbetsgivare blir mindre då arbetskraft blir enklare att byta ut. Samma sak om ett företag tappar viktig unik kunskap som sedan inte kan läras vidare till nyanställda.

För att gigekonomin ska kunna växa fram på ett hållbart sätt i Sverige – vad ser du behöver hända?

Det är nog främst en inställningsfråga. För företag gäller det att värdera insatser från både kortsiktiga och långsiktiga konsulter lika högt som den fasta personalen och för giggare gäller det att bjuda tillbaka på förtroendet, visa att det här är rätt väg att gå och att man kan kan leverera när man har mer frihet.

Vilka skills/kompetenser tror du kommer efterfrågas på gigekonomi-marknaden framåt?

IT och försäljning. AI kommer ju att komma mer och mer – och i betydligt mer avancerad form. Det är inte av en slump som många företag och länder försöker utbilda människor gratis i AI eftersom efterfrågan kommer bli så stor.