Madeleine Söderman är en av grundarna till bizzcoo som är en digital plattform som utvecklar affären för konsultföretag och frilansande konsulter. På plattformen matchas konsultföretag och frilansande konsulter mot kunder, ges möjlighet att bygga nätverk med andra konsultbolag samt erbjuder verktyg för att minska administration och kostnader.

Beskriv kortfattat vem du är.

Jag och min medgrundare, Mats Kroona, har under drygt 20 år köpt in konsulter i olika roller som chefer eller projektledare för de bolag jag arbetat på inom IT- och telekombranschen. Efter det har jag sedan ett par år tillbaka varit anställd konsult och efter det egenkonsult. Jag har under min karriär drivit många förändringsprogram och tycker det är viktigt att hela tiden utveckla sig själv och se samt ta vara på de möjligheter som ny teknik ger.

Hur skulle du beskriva gigekonomin med egna ord?

Jag ser inte gigekonomin som ett nytt fenomen utan som ett nytt ord för det vi kallar uppdragshantering inom konsultbranschen. Den är mer utbredd än tidigare, finns i fler branscher och det är väldigt många fler som rör sig mellan fast anställning och att vara konsulter i olika former. Gig kan alltså både vara kortare och längre uppdrag.

Min bild är att alla som arbetar är giggare men i olika former. Ibland är vi anställda på företag, ibland är vi anställda konsulter och ibland är vi egna. Vi kan ha långa eller korta uppdrag och vi kan med hjälp av ny teknik ofta välja var vi vill jobba.

Dels startades gigekonomin i takt med att digitaliseringen och automatiseringen innebar att företagen behövde förnya och leta ny kompetens i snabbare takt än tidigare. Och särskilt detta är något vi på bizzcoo tycker är väldigt spännande samt dagligen för en massa intressanta diskussioner om tillsammans med kunder, konsulter och konsultföretag. I slutändan försöker vi komma fram till hur vi kan fortsätta bygga den nya tidens arbetsmarknad.

Vad har du för koppling till gigekonomin? Beskriv vad du jobbar med.

Genom min arbetslivserfarenhet inom projektledning och som utvecklingschef samt strategisk inköpare inom telekom och IT-branschen har jag både varit med i processen kring inköp av konsulter eller varit konsult själv. Och med detta också tagit del av de utmaningar som konsulter har.  

Jag är en giggare, har alltid varit en giggare, ibland som anställd och ibland som egen. Jag har alltid sett mitt jobb som olika uppdrag som ska utföras, oberoende av form.

Hur använder man som “giggare” din tjänst/plattform?

Det ska vara simpelt att driva sitt egna bolag! Det ska vara enkelt att hitta samarbeten och kunder, både som konsultföretag och som egen! Vår målsättning är att hjälpa alla konsulter, företag och egna genom att automatisera allt de behöver för att kunna lägga så lite tid som möjligt på admin – t.ex. avtal, tidsrapportering, fakturering och uppdragsmatchning. Allt detta gör bizzcoo åt dig.  

Som köpare och säljare vill man hantera cv/profiler så att den som behöver rätt kompetens får exakt rätt kompetens och till rätt pris! Det är ett vanligt problem att företag som behöver hjälp får lägga alldeles för mycket tid på att screena, planera och genomföra intervjuer o.s.v. Vår profilmatchning hanterar detta genom att automatiskt leta upp kandidater. Många konsultföretag behöver snabbt kunna presentera lediga kandidater – något som görs direkt i vår plattform!

En av de funktioner som är nya i vår plattform och som inte finns idag är sökningen för att enkelt hitta och sätta ihop olika kompetenser från olika företag. Idag krävs det ofta mycket arbete för att hitta och genomföra en sådan sak. Vi sätter enkelt ihop digitala nätverk av konsulter från olika företag inklusive egna konsulter så att hela team kan presenteras direkt för köpare.

Delar av bizzcoo-teamet sitter i ett konferensrum
Bizzcoo-teamet i möte

Vilka faktorer ser du har orsakat att vi befinner oss i en gigekonomi idag?

Jag skulle säga att det är främst digitaliseringen och automatiseringen som gör att vi behöver bli snabbare och flexiblare på att ta in kompetenser under kortare tid. Detta för att hantera saker som behov av ny kompetens eller snabba på ett utvecklingsprojekt. Rekrytering tar tid att hantera och då kompetensen bara behövs under en viss tid tar man helt enkelt bara in den under tiden som man behöver den.

Digitaliseringen och automatiseringen gör också att företag inte behöver ha en lika tung och omfattande egen organisation. Det innebär att många mellanlager i organisationer blir lättare och att många erfarna individer går till konsultföretag eller startar eget. Detta för att få den utveckling och de spännande uppdrag de vill ha.

Globaliseringen och möjligheten att vi kan arbeta var vi vill och närsomhelst ger en flexibilitet som inte tidigare fanns – det är också något som spelar in. 

Kan du ge exempel på hur gigekonomin har en positiv inverkan på samhället?

Gigekonomin ger alla företag och oss som arbetar en stor potential! De företag som nyttjar den kompetens som finns på bästa sätt kan växa och bli hur stora som helst. Det blir lättare att hitta rätt kompetens och bolag behöver inte anställa en specifik kompetens som de kanske bara har behov av en viss tid. Istället kan de ta in spetskompetens men under en kortare tid. Det är inte längre de som är störst som klarar sig bäst utan de som anpassar sig snabbast.

Kan du ge exempel på hur gigekonomin kan ha en negativ inverkan på samhället?

Jag ser det inte riktigt så utan som att vi alla måste fundera över och anpassa oss efter vad som sker. Även i vissa fall förändra oss i den takt som vi behöver. Det vi måste jobba med är att skapa förutsättningar och trygghet för de olika arbetsformer som finns och de nya som växer fram. Det gäller att vi utbildar och går igenom allt – även sådant som t.ex. pension och sjukskrivning.

Dessutom behöver vi lära oss hur man ställer om fortare. Så den oro jag har är nog att samhället inte hänger med i de förändringar som sker och glappet till det som sker på arbetsmarknaden blir för stort. Detta får då konsekvenser – t.ex. som att skyddsmekanismer vid sjukdom faller mellan stolarna.

För att gigekonomin ska kunna växa fram på ett hållbart sätt i Sverige – vad ser du behöver hända?

Fler företag behöver ställa sig frågor kring hur de jobbar för att ta del av den kompetens som finns i denna del av ekonomin. Hur kan vi hitta dem och vad kan de hjälpa oss med? Hur utmanar de deras existerande lösningar för att ta in konsulter? Hur tänker de kring att anställa en person eller ta in en konsult.

På konsultsidan behövs fler samarbeten och tjänster för att underlätta och skapa trygghet för människor. Dessutom behöver vi skapa verktyg som gör det möjligt att samarbeta med andra i olika uppdragsformer och med konsulter i andra städer och/eller t.o.m. i andra länder.

Vilka skills/kompetenser tror du kommer efterfrågas på gigekonomi-marknaden framåt?

Vad vi ser i våra dialoger med kunder är en ökad efterfrågan på specialister inom olika områden. Dessa individer, som ofta är få inom sina områden, är eftertraktade och kan ofta välja tämligen fritt på olika uppdrag. En del av de kunder vi möter behöver hjälp med att hitta och anlita dessa specialister.

Vad gäller specifika kompetenser så ser olika industrier lite olika ut men den övergripande trenden är likartad, en allt större del av behovet av arbetskraft kommer att lösas av konsulter/giggare.