Elin Hammarberg har sedan några år tillbaka varit involverad i tech-entreprenörskap med fokus på PR och kommunikation, bland annat på en av Europas bästa startuphubbar SUP46. Idag är hon medgrundare och CXO på bolaget MatchingID som ligger bakom matchningsplattformen MazeID – en plattform som inte bara fokuserar på vad för kompetenser du har, utan också vad du vill. 

Beskriv kortfattat vem du är.

Jag har jobbat med PR och kommunikation för techbolag (från de största till de minsta) sedan 2009. Bland annat på en av Europas bästa startuphubbar (SUP46) där jag utöver ansvar för all extern kommunikation även hade ynnesten att hjälpa de 100+ utvalda medlemmarna. Efter att ha befunnit mig i en miljö av genialiska och galna entreprenörer i 3,5 år och fått följa deras berg-och-dalbanor på nära håll hände något jag aldrig trodde skulle ske (som den ”safety-junkie” jag är). Jag gick in som medgrundare och delägare i ett nystartat techbolag! Så, idag är jag stolt CXO på MatchingID. Vi har precis lanserat vår första produkt, MazeID, som riktar in sig på de som besitter s k ”hotskills”, exempelvis inom produktutveckling, marknadskommunikation, tech – allt som kretsar kring företag med hög innovationshöjd.

Hur skulle du beskriva gigekonomin med egna ord?

Som det yttersta beviset för att makten på rekryteringsmarknaden förskjutits till talangen. I dagsläget saknas metoder och system för att de till fullo ska kunna använda denna makt till sin fördel. Istället för att ges möjlighet att helt uppfylla sina jobbdrömmar så är det som hamnar närmast till hands att se till att ha makt över sin egen vardag – och giggandet ger dem just det.

Vad har du för koppling till gigekonomin? Beskriv vad du jobbar med.

MazeID är en matchningsmaskin som tar drömmar, drivkrafter och preferenser på allvar. Istället för att endast matcha på det någon har gjort och kan – det som traditionellt sett står på ett CV, så fokuserar vi mycket på hur en själv vill använda sitt skillset och sin kompetens. Vår ambition är att skapa ett headhunter-filter, där alla förfrågningar som släpps igenom är relevanta. Vi ser därför till att allt från kompensationsnivå till ledarskapspreferenser stämmer överens med vad du som talang eftersöker. I en mening kan en säga att vi digitaliserar, anonymiserar och effektiviserar talangsourcing, vilket är det första steget i headhunting-processen. Vi gör ingen skillnad på anlitningsbar och anställningsbar talang utan tror att rekryterarens behov kan tillgodoses på fler sätt än de initialt tänkt sig. Detta tror vi båda sidor tjänar på då fokus ligger på att fylla ett behov, inte hur detaljerna kring anställningen ser ut.

Hur använder man som “giggare” din tjänst/plattform?

Till skillnad från många andra spelare i den här sektorn så ”scrapar” vi ingen redan tillgänglig information utan du som talang skapar själv upp till tre mål. Du kanske drömmer om att flytta till New York, ha delägarskap OCH jobba med något som ligger dig varmt om hjärtat och anger därmed preferenser för respektive av dessa. Sedan kopplar vi ihop det med ditt skillset och dina preferenser kring mjuka värden och låter vår matchningsmaskin göra sin grej. I nästa steg får du förfrågningar från rekryterarsidan. Det är alltid upp till dig som talang om du vill acceptera en förfrågan men eftersom allt är baserat på vad du själv angett att du vill ha så kommer andelen förfrågningar som du inte vill veta mer om vara minimal (obefintlig?).

Vilka faktorer ser du har orsakat att vi befinner oss i en gigekonomi idag?

Talangen är vår tids guld. Makten har förflyttats till deras planhalva men system, metoder och branschen i allmänhet har inte hängt med. Gigekonomin är idag det mest självklara sättet som talang kan utöva sin makt på så jag ser det som ett direkt resultat av att de som rekryterar inte har getts möjlighet att hänga med i den utvecklingen.

Elin Hammarberg på MatchingIDElin Hammarberg, MatchingID

Kan du ge exempel på hur gigekonomin har en positiv inverkan på samhället?

De som gått över till att gigga upplever en stor frihet, och med det glädje, kopplad till sin vardag. Individers välbefinnande tror jag har en direkt positiv inverkan på samhället. När det gäller helheten så ger den växande trenden kring giggande även en möjlighet för mindre företag, som ännu inte har ekonomisk möjlighet att anställa, att hitta rätt kompetens för specifika uppdrag och därmed fortsätta utvecklas i rätt takt. Detsamma gäller förstås även för större bolag även om det i deras fall inte är lika kritiskt.

Kan du ge exempel på hur gigekonomin kan ha en negativ inverkan på samhället?

I den delen av gigekonomin där vi och vår första produkt MazeID rör oss har efterfrågan på de skills som dessa personer sitter på helt enkelt blivit större än utbudet. Som det ser ut i dagsläget kan de som besitter dessa eftertraktade skills på olika sätt utnyttja att de är högt efterfrågade redan idag, vilket självklart innebär problem av flera olika slag för företagen som är i behov av dem.

Mer tid, mer pengar och samtidigt större tilltro som sätts till att fiska i de egna nätverken när de traditionella vägarna inte håller – vilket betyder att en går miste om den större delen av personer som skulle kunna fylla rollen. Det betyder också att det allt som oftast rekryteras ”samma” person, vilket gör att bolag tappar innovationshöjden – som enligt forskning uppnås i team där personer har olika perspektiv och erfarenheter. Och framför allt ger det negativa konsekvenser för de som inte redan har ett relevant kontaktnät.

För att gigekonomin ska kunna växa fram på ett hållbart sätt i Sverige – vad ser du behöver hända?

Det skapas frustration hos talangerna då de blir översvämmade av mer men oftast mindre relevanta erbjudanden, vilket stjäl både tid och energi även från dem. Här hoppas vi vara en del av lösningen då vi både adderar ett filter mot irrelevanta förfrågningar men även har den data som behövs för att faktiskt kunna uppfylla talangens drömmar.

För den rekryterande sidan tror vi att vi kan minska både tiden och energin som idag läggs på att ”sourca” talang dramatiskt. Vår eftersträvan är att ta i anspråk 10% av den tid och budget som idag behövs för befintliga metoder. Kort sagt tror jag att det behövs ett mer harmoniskt sätt för dessa två sidor att mötas och något som båda tjänar på – vilket är vad vi vill åstadkomma med MazeID i slutändan.

Vilka skills/kompetenser tror du kommer efterfrågas på gigekonomi-marknaden framåt?

Detta utvecklas ju allt eftersom vi upptäcker nya behov men sammanfattningsvis de skills och kompetenser som företag med hög innovationshöjd skriker efter. De skills som ett företag behöver för att ha möjlighet att driva både utvecklingen av sitt specifika bolag och Sverigebilden framåt. Det är just för de personer som sitter på dessa skills som vi har utvecklat MazeID!