Efter 20 år med att leda företag och projekt inom IT-sektorn världen över startade Eija upp sin första startup i Malaysia 1994. Idag är hon aktuell med företaget Work Pilots vars syfte är att förhindra arbetslöshet för unga.

Beskriv kortfattat vem du är

Jag är en innovativ, energisk med en passion för att skapa hållbara lösningar med positiva sociala konsekvenser. Jag började min karriär inom programmering, efter det spenderade jag 20 år med att leda företag, projekt och teams inom IT sektorn världen över. Jag satte upp min första start-up i Malaysia 1994, de senaste 10 åren har jag levt i England, Malaysia, Sverige, Frankrike och Finland, jag har verkligen uppskattat att ha möjligheten att jobba på en internationell marknad. Jag har även jobbat som chef för innovationer och affärsansvar för ett stort IT företag, vilket ledde mig till att börja fokusera på att hjälpa klienter med affärsansvar mål. Detta gjorde jag först igenom att jobba som konsult igenom eget företag, men 2015 startade jag Work pilots vars mål är att förhindra arbetslöshet för unga.

Hur skulle du beskriva gigekonomin med egna ord?

Gigekonomin ger människor möjlighet att göra kortsiktiga projekt på ens egna villkor. Gigekonomin representerar även en stor förändring av dagens arbetsplats – det är bara att inse att vi kommer arbeta på ett annat sätt än våra föräldrar.

Vad har du för koppling till gigekonomin? Beskriv vad du jobbar med.

För oss betyder gigekonomin fantastiska möjligheter för individen och att kunna hitta och anpassa ens egna karriär. Work pilots har byggt en mobillösning för giguppgifter som kan göras ”on-demand”. Vårt fokus ligger på att skapa värde tillsammans med privata och offentliga myndigheter. Modern teknologi är bara en del av pusselbiten för oss. Vi skapar nya möjligheter för unga att hitta olika typer av jobb i olika skeden i livet. 2017 vann vi pris för Service Work av The Finish Service Alliance. Genom detta pris vill de framhäva framgångsrika service förändringar och betona innovations betydelse för samhället.

Hur använder man som “giggare” din tjänst/plattform?

Tillsammans med kommuner och företag har vi skapat olika modeller och uppgifter för olika typer av arbetssökanden. De som behöver hjälp att hitta sitt allra första jobb, sökande som gillar att kunna jobba när de passar dem och mer avancerade giguppgifter. Vår tjänst är dessutom väldigt lätt att använda på mobilen.

Vilka faktorer ser du har orsakat att vi befinner oss i en gigekonomi idag?

Den traditionella ”9-till-5-modellen” fungerar inte längre, varken för anställda eller företag. Människor idag (och framförallt millennials) vill inte längre bara ha en arbetsgivare – de vill samla på sig flera kompetenser genom att arbeta för flera olika arbetsgivare. De lägger dessutom även stor vikt vid att kunna ha ett flexibelt arbetsliv. Automatisering, AI och andra teknologier kommer att förändra företag och arbetslivet ännu mer.

Kan du ge exempel på hur gigekonomin har en positiv inverkan på samhället?

På Work pilots får vi ofta höra om hur ett gig har haft en mycket positiv inverkan på en ung persons liv och därför tror vi att gig verkligen hjälper unga att finna nya möjligheter! Våra företagskunder har genom oss skapat nya företagsavdelningar med hjälp utav Work pilots tills de hittat fast anställda – framförallt inom områden där det är svårt att hitta anställda. Att ha möjligheten att kunna frilansa och göra kortare uppdrag gör att man känner sig mer ansluten och integrerad i samhället. Även problem och kostnader runt arbetslöshet förbättras genom gigekonomin. Vi har också sett att attityden mot vissa grupper som till exempel funktionshindrade, arbetslösa och migranter förbättras avsevärt eftersom att företag kan se anställda åta sig en eller flera uppgifter som ett test. Och ett gig kan berätta mycket mer om en anställd än en jobbintervju.

Kan du ge exempel på hur gigekonomin kan ha en negativ inverkan på samhället?

Allt har sina fördelar och nackdelar, även gigekonomin. En negativ inverkan på samhället skulle kunna vara ifall frilansande helt skulle ta över fasta anställningar. Det skulle då betyda att hela arbetarklassen, motsatt idag, i så fall skulle befinna sig utanför trygghetssystemet och lägga ett stort ansvar på individen. Precis som allting annat passar inte heller gig för alla.

För att gigekonomin ska kunna växa fram på ett hållbart sätt i Sverige – vad ser du behöver hända?

Vi måste tillsammans diskutera hur vi kan skapa möjligheter men även regler inom gigekonomin. Vilka gigarbeten kan leda till att man uttnytjar männsikor till exempel? För oss, görs detta bäst genom en dialog och partnerskap mellan privata och offentliga aktörer. Gigekonomin är ett nytt fenomen, så det kommer att ta tid innan regler och lagar helt kommer att omfatta gigekonomin. Jag hoppas även att fackförbund kommer att förstå fördelen med gigekonomin och ta en mer aktiv roll.

Vilka nya yrken tror du kommer att utvecklas som ett resultat av gigekonomin?

För tillfället ser jag inte att nya typer av yrken kommer att utvecklas däremot tror jag att gigekonomin kommer att leda till många nya sätt att jobba på. Som frilansande konsult jobbade jag med många olika projekt. Vi var ett helt team av frilansare som tillsammans löste olika hållbarhetsfrågor och där vi alla fick fokusera på våra respektive expertområden.

Vilka skills/kompetenser tror du kommer efterfrågas på gigekonomi-marknaden framåt?

Ledarskap, samarbetsvilja och problemlösning tror jag kommer vara tre av de viktigaste kompetenserna att ha i framtiden. Eftersom att framtidens arbetsplats kommer att ha större fokus på projektorienterat arbete så tror jag även att projektledning kommer att vara en kompetens som kommer spela stor roll. Jag tror också att ett brinnande driv för att lära sig nya kompetenser kommer att vara viktigt.