Benny är en parallellentreprenör med flertalet startade företag inom tech i bagaget. För tillfället fokuserar han på att skala upp gigplattformen Upgig som växt fram de senaste två åren.

Beskriv kortfattat vem du är.

Jag är en parallellentreprenör som startat flertalet företag, i en massa olika branscher, oftast där tech kan effektivisera och förbättra. Just nu inne på mitt 25 år som entreprenör, med tidig start när jag var 19 år. För tillfället fokuserar jag och mina kollegor på att skala upp gigplattformen, Upgig, som vi byggt upp under senaste två åren.

Hur skulle du beskriva gigekonomin med egna ord?

Gigekonomin skapar möjlighet för människor att jobba med större frihet och fokus på flexibilitet och variation. Den ger förutsättningar för att varje individ själv kan kontrollera sitt livspussel och förbättra sin balans i livet – privat och jobbmässigt.

Vad har du för koppling till gigekonomin? Beskriv vad du jobbar med.

Jobbar med framtidens digitala gigplattform för flexibel arbetskraft.

Hur använder man som “giggare” din tjänst/plattform?

Vår plattform hjäper våra giggare att hitta giggen som passar dem. Plattformen presenterar gig med hög relevans och som passar deras schema och villkor.

Vilka faktorer ser du har orsakat att vi befinner oss i en gigekonomi idag?

Jag tror mycket av kraften är att människor vill ha flexibiliteten och ta kontroll över sin egna tid och intäktsströmmar. Att ha kontroll över sin tid och pengar, skapar mycket av den tryggheten människor strävar efter.

Kan du ge exempel på hur gigekonomin har en positiv inverkan på samhället?

Det blir mer tillgänglighet på speciallistkompetens i arbetsmarknaden och det gör att man som människa behöver ta ansvar för sin egna kompetens och varumärke. Med eget ansvar kan man satsa på det man brinner för och intresserar en, och samtidigt nyfiket ha möjlighet att utforska andra delar inom det professionella livet. Med intresse och nyfikenhet kan alla skapa värde både för sig själv och samhället.

Kan du ge exempel på hur gigekonomin kan ha en negativ inverkan på samhället?

Den kan ha en negativ inverkan på samhället om den används främst för att gynna arbetsgivarna att pressa ner arbete till lönenivåer som är orimliga.

För att gigekonomin ska kunna växa fram på ett hållbart sätt i Sverige – vad ser du behöver hända?

Det är viktigt att arbetsgivare, fack- och branschorganisationer samarbetar och utvecklar hållbara lösningar för att säkra rimliga löner, bra arbetsmiljöförhållanden och ett skyddsnät för välfärden inom ramarna för gigekonomin.

Vilka nya yrken tror du kommer att utvecklas som ett resultat av gigekonomin?

Jag tror att många olika kompetenser kommer bli mer tillgängliga, som ett resultat av gigekonomin. Kompetenser som idag inte passar in i de traditionella yrkesrollerna, och därav inte anlitas. Vilka de blir är omöjligt att gissa sig till idag, för vem visste vad en influencer var för några år sedan 🙂

Vilka skills/kompetenser tror du kommer efterfrågas på gigekonomi-marknaden framåt?

Nyfikenhet, vilja och mod.