Intervju: Robin Söderström, WhereUAre

Robin Söderström är skaparen bakom WhereUare – en jobbplattform som riktar sig till digitala nomader/distansarbetare/giggare. Genom 500+ intervjuer har han fått ta del av en gemensam drivkraft, och det är att man som svensk arbetstagare vill känna sig fri och kunna testa på flera olika typer av uppdrag. Idag bedriver han sitt företag från San …

Intervju: Madeleine Söderman, bizzcoo

Madeleine Söderman är en av grundarna till bizzcoo som är en digital plattform som utvecklar affären för konsultföretag och frilansande konsulter. På plattformen matchas konsultföretag och frilansande konsulter mot kunder, ges möjlighet att bygga nätverk med andra konsultbolag samt erbjuder verktyg för att minska administration och kostnader. Beskriv kortfattat vem du är. Jag och min …

Intervju: Manuel de Verdier, Brainville

När Manuel De Verdier arbetade som systemutvecklare fick han ansvaret och uppdraget av att ta fram ett systemstöd för en enskild konsultmäklare. Då insåg han hur svårt det är för konsulter att upprätthålla CVn på flertalet webbplatser och biten med att sälja in sig själv som konsult överallt. Så för att göra det lättare att …