Med digital infrastruktur menar vi en struktur som syftar till att effektivisera möjligheterna till matchning på den svenska arbetsmarknaden och med ett tydligt fokus på hållbarhet. Vi använder oss av en testprocess där vi bygger komponenter av en framtida infrastruktur steg för steg.

Tjänster

Tillsammans är målet att utveckla fler tjänster inom vår digitala infrastruktur.

Logotyp för Open platforms

Open platforms

Ett API som behandlar data som är förknippad med individers erfarenheter, tillit och karriär. API:ets syfte är att standardisera import och export av karriärdata inom gigekonomin.

Läs mer på: openplatforms.org

My digital backpack-appen upplyst och visualiserad framför en gul ryggsäck

My Digital Backpack

My Digital Backback är en exempeltjänst byggd på open platforms-infrastrukturen. Exempeltjänsten hjälper användaren att samla sina erfarenheter som frilansare på ett ställe. 

Tjänsten finns i BETA-version.

Läs mer på: mydigitalbackpack.org

Hållbara komponenter

När vi tar fram komponenter av en digital infrastruktur utgår vi från följande hållbarhetsaspekter:

Maktbalans

Hållbarhet i maktbalansen mellan matchningsaktörer/plattformsaktörer och uppdragstagare.

Trygghetssystem

Hållbarhet i transformationen från rådande trygghetssystem till nya mer anpassade system.

Individens vidareutbildning / kontinuerliga lärande

Hållbarhet i individens möjligheter till vidareutbildning/kontinuerligt lärande.